ASGeo Usługi geodezyjno-kartograficzne

Usługi geodezyjne i kartograficzne

ZADZWOŃ – ZAPYTAJ – DORADZIMY – TO NIC NIE KOSZTUJE

Nasz sprzęt:

GPS CHC X900

ASGeo GPS geodezyjny- to jedno z najnowocześniejszych narzędzi geodety. Składa się z dwóch zasadniczych części: odbiornika, czyli anteny odbierającej sygnał GPS oraz kontrolera za pomocą którego użytkownik obsługuje GPS. Działanie urządzenia jest podobne do działania GPS-u w samochodzie, jednak jest od niego znacznie dokładniejszy. Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej oraz znając dokładny czas wysłania danego sygnału można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Sygnał GPS zawiera w sobie informację o układzie satelitów na niebie (tzw. almanach) oraz informację o ich teoretycznej drodze oraz odchyleń od niej (tzw. efemeryda). Odbiornik GPS w pierwszej fazie aktualizuje te informacje w swojej pamięci oraz wykorzystuje w dalszej części do ustalenia swojej odległości od poszczególnych satelitów, dla których odbiornik jest w zasięgu. Wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną oraz wysokość elipsoidalną) i następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia - standardowo jest to WGS 84, a także aktualny czas GPS z bardzo dużą dokładnością. Odbiornik GPS można wykorzystywać na całej Ziemi ponieważ w każdym punkcie globu jest widocznych minimum 4 satelity.
Dzięki temu że GPS geodezyjny posiada kilkadziesiąt niezależnych kanałów odbierających sygnały z poszczególnych satelitów jego dokładność jest znacznie wyższa niż zwykłego GPS-a i wynosi około 4 cm. Ze względów technicznych dokładność obliczania wysokości nad poziomem morza jest około 3 razy mniejsza niż długości i szerokości geograficznej. Wynika to z geometrii wcięcia przestrzennego wykorzystanego do wyznaczenia pozycji. W Polsce istnieje sieć 100 stacji referencyjnych rozmieszczonych w odległości około 70 km od siebie o nazwie ASG-EUPOS. System umożliwia lokalizację z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK z dokładnością 3 cm (składowa pozioma) i 5 cm (składowa pionowa).
GPS jest wykorzystywany do szeregu prac geodezyjnych, dla których wymagana dokładność nie przekracza 3 cm (np. mapa sytuacyjno-wysokościowa, prace związane z ewidencją). Jedynym warunkiem, który musi być spełniony jest dostęp do satelitów. Przy pomiarach należy unikać przeszkód terenowych takie jak wysokie drzewa, budynki, linie wysokiego napięcia oraz innych przeszkód, które mogą zakłócić sygnał docierający do odbiornika.

Tachimetr elektroniczny Hi-Target

ASGeo tachimetr geodezyjny- jest to instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. Jego poprzednikiem był teodolit oraz dalmierz. Instrument ten wykorzystywany jest w tachimetrii, czyli „masowym” pomiarze położenia punktów terenowych. W obecnych czasach w praktyce wykorzystuje się tylko tachimetry elektroniczne w których pomiar kątów poziomych i pionowych wykonywany jest automatycznie, a odległość mierzona jest z użyciem wbudowanego dalmierza elektrooptycznego. Do pomiaru odległości potrzebny jest pryzmat od którego odbijana jest fala wysyłana przez dalmierz fazowy zamontowany w instrumencie. Odbita fala trafia do dalmierza i na podstawie różnic faz obliczana jest odległość. Nowoczesny tachimetr elektroniczny wyposażony jest w: klawiaturę alfanumeryczną, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mikrokomputer, rejestrator, port do połączenia z komputerem oraz oprogramowanie. Programy wprowadzane do tachimetru pozwalają na przeliczanie otrzymanych wielkości pomiarowych oraz stosowania różnych technik pomiarowych: pomiar mimośrodowy, tyczenie punktów, wcięcie wstecz, wcięcie liniowe, pomiar czołówek, pomiar wysokości niedostępnych punktów, obliczanie pól wieloboków. Tachimetry posiadają możliwość wpisywania parametrów atmosferycznych, pozwalających na automatyczne określenie współczynnika refrakcji i wprowadzenia poprawek do mierzonych odległości, co zwiększa dokładność. Tachimetr jest nierozłączny z pryzmatem geodezyjnym oraz ze statywem, na którym jest ustawiany. Tachimetr przed przystąpieniem do pracy powinien być zrektyfikowany oraz posiadać aktualne świadectwo kalibracji. Tak przygotowany tachimetr osiąga dokładności na poziomie +-1mm, zatem kilkanaście razy większe od GPS. Tachimetr jest wykorzystywany przy tych pracach, przy których dokładność GPS-u nie jest wystarczająca oraz w miejscach niedostępnych dla pomiaru GPS, np. w lasach czy w miastach o wysokiej zabudowie.

Niwelator kodowy Leica Sprinter 150M

ASGeo niwelator- jest to trzeci instrument obok GPS-u i tachimetru który jest niezbędny geodecie. Niwelator służy do pomiaru różnic wysokości pomiędzy punktami terenowymi. Geodeta ustawia i przymocowuje za pomocą śruby sprzęgającej niwelator na statywie, poziomuje go i wykonuje pomiar po uprzednim wycelowaniu na środek łaty ustawionej pionowo. W większości dostępnych niwelatorów na rynku zamontowany jest kompensator. Urządzenie to zapewnia automatyczne poziomowanie osi celowej lunety w zakresie działania kompensatora. Geodeta poziomuje instrument tylko zgrubnie za pomocą śrub nastawczych. Różnica odczytów z łat geodezyjnych określa różnicę wysokości między punktami terenowymi.

Ta witryna używa plików cookie (tzw. ciasteczka) zgodnie z Polityką prywatności i plików Cookies.
Kliknij akceptuję lub zamknij pasek, aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
W każdej chwili sam możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.